Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapeuten en bedrijfsfysiotherapeuten zorgen ervoor dat mensen op een gezonde manier kunnen werken. Ze voorkomen en behandelen klachten die te maken hebben met werk. Hoe kun je je werk op een verantwoorde manier (weer) oppakken? Dat is waar mensen samen met de fysiotherapeut aan werken. Vaak hebben klachten te maken met de werkhouding, de werkplek, taken, werkduur en de organisatie van het werk.

Wat doet een arbeidsfysiotherapeut?

De arbeidsfysiotherapeut van PMCZ informeert, adviseert en behandeld werknemers met als doel klachten en ziekteverzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Kortom: hij zorgt ervoor dat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren op hun werk.

Wat doet een bedrijfsfysiotherapeut?

De bedrijfsfysiotherapeut van PMCZ is opgeleid om, na grondig onderzoek, in bedrijven de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo voorkomt hij dat werknemers klachten krijgen. Hij doet dit bijvoorbeeld door aanpassingen in de werkwijze en de werkplekinrichting en door voorlichting en training van medewerkers.
De bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeut van PMCZ werkt samen met de organisatie BeLife voor de gemeentes Zutphen en Brummen en voor de Nederlandse Spoorwegen.