Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut

Wat doet een bekkenfysiotherapeut? 

Bekkenfysiotherapeuten zijn fysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken(bodem) en lage rug. Klachten komen voor bij vrouwen, mannen en kinderen.

De bekkenfysiotherapeut zal bij het eerste bezoek een uitgebreide intake doen.

Door het in kaart brengen van het totale klachtenbeeld kan er een goed behandelplan opgezet worden.

Informatie bij de therapie kan gaan over de mogelijke oorzaak van de bekkenbodemklachten. Door de uitgebreide intake leert de bekkenfysiotherapeut de persoon met klachten beter kennen. De relatie tussen bekkenbodemklachten en de totale mens met zijn of haar emoties, stressoren, mogelijke (seksuele) trauma’s in het leven worden zo nodig besproken. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van 3D modellen en plaatmateriaal.

Adviezen kunnen gaan over onder andere toiletgedrag en/ of houding bij plassen of ontlasten. Drinken en voeding. Blaastraining. Vezelgebruik.

Dagelijkse planning, rustmomenten. Houdingen en oefeningen rondom de zwangerschap ter pijnverlichting. Mogelijk gebruik van een bekkenband wordt begeleid.

Tiltechnieken bij verzakkingsklachten.

Adviezen over klachten zoals pijn bij het vrijen.

Daarna wordt in overleg met u vaak een inwendig onderzoek gepland. D.m.v. het voelen van de spieren of bijvoorbeeld door een myofeedback onderzoek kan de bekkenfysiotherapeut uw bekkenbodemspieren meten en aan u laten zien via speciaal hiervoor ontwikkelde software. Aan de hand van de uitslagen van dit onderzoek, kan het oefenprogramma goed worden afgestemd.

Tevens kan echografie worden gebruikt ter feedback van de bekkenbodemspieren, buikspieren of de blaasinhoud.

Een bekkenfysiotherapeut is bevoegd om een inwendig onderzoek te doen.

De bekkenbodemspieren zijn lang niet altijd zwak waardoor u klachten heeft. Ook door een te gespannen bekkenbodem kunnen eenzelfde soort klachten ontstaan. Het is dus belangrijk voor het vervolg van de behandeling om te weten waar de nadruk moet liggen bij het oefenen.

Welke klachten worden behandeld? 

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting; incontinentie 

  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten 

  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting; obstipatie 

  • de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen 

  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen 

  • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem 

  • fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik 

  • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling (vroeger werden deze klachten ook wel bekkeninstabiliteit genoemd) 

  • fysiotherapeutische begeleiding/ training tijdens zwangerschap en na de bevalling