Echografie

De waarde van echografie voor bekkenfysiotherapeuten is, dat het de mogelijkheid geeft om het aanspanningspatroon van de romp- en bekkenbodemspieren inzichtelijk te maken.  

Echografie is een modern hulpmiddel binnen de fysiotherapie. Het functioneren van de bekkenbodem en buikspieren kan hiermee goed, snel en veilig inzichtelijk worden gemaakt. Ook het aantonen van diverse afwijkingen in het bekkenbodemgebied is met behulp van echografie goed mogelijk bij o.a.

  • Blaasretentie
  • Diastase
  • Gebruik van buikspieren bij training van stabiliteit voor bekken en lage rug
  • Ter diagnostiek en feedback voor de patiënt bij gebruik van de bekkenbodem